دانلود رمان زندگی زناشویی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان زندگی زناشویی pdf نیلوفر قائمـی فرد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلوفر قائمـی فردمـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه و احساسی

خلاصه رمان:

 با حرص و عصبانیت و خشم کفش پاشنه بلندمو درآوردم پرت کردم طرفش،جا خالی نداده بود خـورده بود وسط مالج بی مغزش و با حرص جیغ زدم: – سر من داد نزن معلم دوزاری فهمـیـدی ؟

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان