دانلود رمان گنجی به نام عشق از زینب امیری 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گنجی به نام عشق pdf از زینب امـیری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زینب امـیری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان گنجی به نام عشق

آن که مـی گویـد دلم، بداند دلش متعلق به خـودش نیست! دل را یک نفر

شبی نصف شبی، صبح پاییزی، شب تابستان گرمـی، مـی آیـد و بر مـی دارد و مـی رود!

ناگـه در رقص برگ های پاییزی، مـی بینی که دگر قلبت نمـی زند! تنها چشم هایت

به چشم های آبی رنگی به رنگ آسمان خیره شـده و دهانت چون درختان

زمستان خشک شـده است… مـی بینی که به یک باره دوباره قلبت شروع

به تپیـدن مـی کند، آن قدر مـی تپد و مـی تپد که احساس گرما مـی کنی، و

چشمانت خیره مـی ماند به موهایی که همراه برگ ها مـی رقصند. تنها

گوش هایت یک چیز را مـی شنوند، قهقهه ی مستانه ای که با آهنگ

پرندگـان مخلوط شـده است. این حس های زیبا بر تـو مبارک!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ثمره زینب امـیری

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان