دانلود رمان حصار فاصله

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حصار فاصله pdf از بیرنگ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بیرنگ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

در یک سو روایت گر دخترانگی های معصومانه اش…

نگـاه مهربان و حمایتگر پدر… و داغ ِ دلی که چهار سال، نا آرامِ وجوش شـده. در سوختن مابین نبود ِ مادر و برادرش، حضور اتفاقـی ِ صریحانه ی نگـاهی، واقعیت حضور و تکـامل را به او نشان مـی دهد؛ راه هست .. اما بی راهه بسیار

و

در سوی دیگر مردانگی های پسری، که ناگـهانی بودن ِ وقایع زندگی اش را به حساب عادت ِ تمام عمرش مـی گذارد و انتخاب مـی کند… برای عشق، عاشق مـی شود؛ اما امان از راه دیـدن و یار ندیـدن!… برای پیـدا کردن ، نقشـه لازم نیست .. همـین که نشانه ها را بگیری و به جاده نگـاه کنی ، مقصود انتـهای همان راهی مـی شود که پاهایت قدم به قدم در آن پیش مـی رود ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان