دانلود رمان فرار دردسر ساز  از هستی و نادیار 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فرار دردسر ساز pdf از هستی و نادیار با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هستی و نادیار مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دلشککون عروسککیه و هر دو قدم یه قری مـیـدن من کـاملا بی مـیل و بیخیال یا بهعبارتی ریلکس بودم.

البتـهبا یه ترس عجیب .انگـار مطمئن نبودم کـارم درستـه یا نه !البتـه طبیعیه هاااا نقل و نبات که نیس فراره !!!

مـیفهمـین فرار !!وقتی بابای ادم مجبورت مـیکنه زنه کسککی شککی که دوهزار نمـی ارزه و

هیچعلاقه ای بهش نداری و بعدم اسمشو بزارن ازدواج فامـیلی فکر فرار عادیه …

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان