دانلود رمان با تو تا ابدیت (جلد دوم) 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان با تـو تا ابدیت (جلد دوم) pdf از مبینا قلی بگلو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مبینا قلی بگلو مـی باشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان

تـو جلد اول رمان خـوندیم که هستی و سپهر بعد از سختی هایی
بهم رسیـدند اما دوباره یک سو تفاهم یک غرور یک سرنوشت یک تقدیر
باعث جدایی آنها شـد مقصر کی بود… هستی سپهر یا یا غرور و خـود
خـواهی یا تقدیر..مقصرها زیاد بودن اما تنها مقصر واقعی عشق بود
اگر عشق نبود به کدامـین بهانه مـی خندیـدیم و مـی گریستیم…
کدام لحظه ناب را اندیشـه مـی کردیم…
چگونه عبور روزهای تلخ را تاب مـی آوردیم….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان