دانلود رمان مثل مجسمه از رحیمی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مثل مجسمه pdf از رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رحیمـی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

تاحالا دلت واسه مجسمه درونت سوختـه؟من خیلی وقتـه دارم سعی مـیکنم باهاش کنار بیام درست مثه خـودمه لجباز وسختگیر واحساساتی مجسمه مـیشی سخت مـیشی نگـاه نمـیکنی وتموم مـیشـه گـاهی وقت ها مجسمه وار زندگی مـیکنی واسمش مـیذاری گذر زمان منم درست مثه خـودتم خیلی وقتـه یه مجسمه ی متحرک شـدم کـار مـیرم غذا مـیخـورم حرف مـیزنم حتی مـیخندم ولی مجسمه شـدم بت درونم دیگـه از بیخ خشکیـده شـدم مثل مجسمه

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان