دانلود رمان تا ته دنیا  از سوگند دهکردی نژاد 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تا تـه دنیا pdf از سوگند دهکردی نژاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سوگند دهکردی نژاد مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

داستان یک دختری که به همکلاسیش به اسم مسعود عاشق مـیشـه و مسعو هم به اون

عاشق مـیشـه ولی ازبس هردو خیلی مغرور بودند که نمـی تـونند عشق خـودشون رو ابراز کنند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عشق در ضربات پنالتی فاطمه اکبری

قسمت اول رمان تا تـه دنیا

به شیشـه زد از ماشین پیاده شـدم بفرمائیـد یک دستش به کمرش بود خانم شما خـوشکلیـد

یا خیلی زرنگ تشریف داریـد به چهره عصبانیش چشم دوختم و با حاضرجوابی گفتم :

اگـه عاقل باشیـد مـی فهمـیـد که هر دوتاش و شروع کردم به قفل کردن ماشین گوشـه

لبش با تبسمـی طعنه گر پائین آمد : در مورد اینکه زرنگیـد شکی نیست ولی در

مورد اولی سرش را تکـان داد : زیاد مطمئن نیستم از ذهنم گذشت چه بی ادبه خشمم

را فرو خـوردم انگـار که نشنیـدم :لطفا بریـد کنار عجله دارم خـودش را کنار کشیـد و

دستش را دراز کرد بله خـواهش مـی کنم خانم بفرمائیـد ماشینتـون را که پارک کردیـد

بایـد هم بریـد از چشماش گدازه های آتش بیرون جهیـد به صورتش زل زدم ببخشیـد

منظورتـون از این حرف چی بود دوباره نیشخند زد و دستش را روی صورتش کشیـد

عجب بابا رو را برم تـو که دیـدی من دنده عقب رفتم تا اون ماشین از پارک دربیاد و

من جایش برم تـو از راه نرسیـده از روبه رو آمدی و همان جا پارک کردی واقعا که

لبهایم را جمع کردم و لبخندم را به زحمت قورت دادم یه پیشنهاد دارم از این به بعد

سریعتر عمل کنیـد زرنگ تـوی این دوره و زمونه زیاد شـده و راه افتادم نه خانم زرنگ

زیاد نشـده دخترهای لوس و از خـودراضی زیاد شـده عصبی برگشتم…

 

 

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان