دانلود رمان چشمان همیشه مست  از نسرین نصرینی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چشمان همـیشـه مست pdf از نسرین نصرینی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نسرین نصرینی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان چشمان همـیشـه مست

داستان درباره ی دختریه که عاشق یه پسر مـیشـه و درست لحظه ای که مـیخـوان بهم برسن

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان چشمان همـیشـه مست

پسره ناپدیـد مـیشـه و …دیگر رنگ به چهره اش نمانده بود با چشمانی همانند عروسک شیشـه ای و

بی روح روی صندلی عقب اتـوموبیل درست پشت سر من نشستـه و متفکرانه به نقطه ای نامعلوم

چشم دوختـه بود از آیینه اتـوموبیل نگـاهش کردم خیلی وقت بود دلم برای دیـدن چشمانش تنگ شـده بود

چشمانی که در تمام دنیا شبیه ترین بود به چشمان او از خیابانهای اصلی گذشتیم و

کم کم به آن جاده فرعی و دور افتاده رسیـدیم جاده ای که در گذشتـه ای دور از آن عبور کرده بودم و

این برایم یادآور شیرین ترین خاطرات زندگی ام بود جاده ای که پس از سالها هنوز

بوی عشق مـیـداد انگـار حضورش را دوباره احساس مـیکردم و آن چشمان زیبا و

دوست داشتنی و آن لبخند شیرین واضح تر از همـیشـه در نظرم نقش بست جاده هنوز هم

خلوت و تاریک بود درست مثل گذشتـه درختان بلندی که دو طرف آن قرار داشت چنان روی جاده

باریک خم شـده و شاخ و برگشان را درهم پیچیـده بودند که انگـار وارد تـونلی درختی مـیشـدیم

سماع کنار مهتاب نشستـه و با نگرانی به جلو چشم دوختـه بود -عجب جاده ترسناکی!

-اره درست مثل گذشتـه -مـگر قبلا هم اینجا آمده بودیـد؟ آهی کشیـدم و گفتم:فقط چند بار

البتـه قبل از ازدواج با پدرتان هیجان زده خـود را جلو کشیـد:راست مـیگوییـد؟پس چرا تا بحال نیامدیم؟

-بخاطر پدر -بخاطر پدر!چطور؟! -خـوب او دوست نداشت -چرا؟ از آیینه نگـاهش کردم:قضیه اش مفصل…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان