دانلود رمان کالی از پریسا نعمت الهی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کـالی pdf از پریسا نعمت الهی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان‌ پریسا نعمت الهی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

درد به استخـوانم رسیـده، اما هنوز خـودم را نباختـه‌ام و روزگـار را زندگی مـی‌کنم، خـودم را به بی خیالی مـی زنم و انقدر مـی خندم که سرم از آن همه حماقت هایی که کردم درد مـی گیرد تنها که مـی شوم زنی مدفون در من سر از زیر گور بی خیالی هایش بیرون مـی‌آورد، تـو را از پس ذهنش بیرون مـی‌کشـد، و درست مقابلش مـی‌نشاند به چشمانت خیره مـی‌شود، بدون حرف، بدون گلایه شایـد هنوز هم برق نگـاهت او را مـی‌ترساند، شایـد هم دلش شور کس…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان