دانلود رمان دریچه از شازده کوچولو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دریچه pdf از شازده کوچولو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شازده کوچولو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

با ماهان رو در رو و نسبتا خصوصی درباره چیزهایی که روی دلش مانده بود صحبت کرده بودم.
و همه انتظار داشتند با آن پسر خیره سر بحث کنم.
واقعا روز خـوبی را انگـار شروع کرده بودم.
شایـد بایـد به حرف مامان گوش مـی دادم و امروز را هم استراحت مـی کردم.
بخش خانه داری مثل هر روز پر از شوهر و هیجان بود.
رامـین مـیان خانم های بخش ایستاده بود و با آن صدایی که در سرش انداختـه بود سخنرانی مـی کرد.
اگر از آن کله کچلش فاکتـور مـی گرفتیم مـی شـد گفت پسر نسبتا خـوش تیپ و قـیافه ایست.
فقط بایـد گـاهی گوشش را مـی پیچاندم تا با دخترهای جوان بخش تیک نزند.
سخنرانیش که تمام شـد همه پراکنده شـدند.
هر کس از کنارم رد مـی شـد خـوشحالیش را از برگشتم ابراز مـی کرد.
واقعا این غیبت چند روزه از منی که در این چندسال تنها نوروز را به اجبار خانواده سفر بودم عجیب بود.
رامـین که متـوجهم شـد با لبخند به سمتم آمد.
– سلام.
– سلام خـوبی؟

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان