دانلود رمان آماج  از سدنا بهزاد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آماج pdf از سدنا بهزاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سدنا بهزاد مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

برای مردم نبایـد خـودت باشی؛ خـودت بودن ضرب‌دیـدگی با احتمال خـوب نشـدن، دارد.
آماج‌های زندگی من، یکی زیر مـی‌رفت و یکی رو…
بافتـه‌هایم پیچ مـی‌خـورد و به تـو مـی‌رسیـد.
چندخط که کنارت راه مـی‌رفتم، همه‌چیز ردیف مـی‌شـد.
مـی‌خـواهم کمـی آماج را قسمت کنم، خرده‌هایش مال من باشـد و خـوشی‌هایش مال دیگران.
عاشقانه‌ها را برای من بگذاریـد. بیت‌به‌بیت زندگیم اگر کلیشـه‌ای بود، این کلیشـه‌ها با تـو مـی‌چسبیـد.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان