دانلود رمان صبور وحشی  از مرضیه 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان صبور وحشی pdf از مرضیه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مرضیه مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان صبور وحشی

ترانه و پدرش که سالهاست قطع نخاع شـده است؛ به خانه ای در جنوب شـهر نقل مکـان مـیکنند.

ترانه در رفت و آمد به مدرسه با صاحب مغازه ی شیشـه بُری بر خـورد مـیکند.

پسری جوان و پر شر و شور به نام شـهیاد. که در آن محله شناس است و قدرتش زبان زد است.

اما یک پسر لات چگونه مـیتـواند تـوجه ترانه را جلب کند؟

آیا ترانه اهلی و دلداده ی او مـیشود؟

اگر آن ها عاشق و شیفتـه ی یکدیگر بشوند؛ چه مانعی سر راهشان قرار مـیگیرد؟!

آیا مانع زورش بیشتر است یا شـهیاد شیشـه بُر؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مات مرضیه یگـانه

دانلود رمان چشمان تـوسی مرضیه

قسمت اول رمان صبور وحشی

•کر کره ی مغازه اش را باال کشیـد. داخل مغازه ی نسبتا بزرگش شـد. قفل کرکره را روی مـیز

گذاشت و کلیـد برق مغازه را فشرد. مغازه ی شیشـه بری غرق نور شـد و گرد و خاک روی جام های

شیشـه کنار دیوار دهن کجی مـیکردند. صدای نابهنجار خروس جنگی شـهیاد که اسمش را گـالدیاتـور

گذاشتـه بود؛ سکوت صبح را شکست. شـهیاد طبق عادت هر روزه پشت مـیز شلوغاش نشست و

دستی به سیبیل های پرپشت خرماییاش کشیـد. زیاد طول نکشیـد کیا پاالن وارد مغازه شـد. قد بلند و

هیکل ورزیـدهاش خبر از سال ها ورزش کردن مـیـداد. سال ها مربی بکس بود و حاال کـار و کـاسبی

اش حسابی کساد شـده بود! شـهیاد از پشت مـیزش بلند شـد و با لحنی که بین تمامـی الوات مرسوم بود

گفت:-چاکر آقا پاالنم هستیم.

کیا پاالن روی صندلی تعمـیر شـده نشست و گفت:

 

در اصل اسمش کیا بود؛ اما اهالی محل اورا کیا پاالن صدا مـیزدن. شایـد بی باکی…

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان