دانلود رمان منم بازی از kolaleh gh

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان منم بازی pdf از kolaleh gh با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان kolaleh gh مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان منم بازی

روشا يه دختر ۱۸ ساله ست كه تـوي رشتـه ي مورد

علاقه ش يعني عمران تـوي شيراز قبول مي شـه وبا پسر

عموش رادمان مي رن شيراز و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سوار بر قایق محبت

قسمت اول رمان منم بازی

برمي گردم و بازم يه نگـاه به پشت سرم مي اندازم

انگـار يه نفر صدام مي زنه يكي كه حالا صداش برام غريبه

شـده: نرو روشا! صبر كن!

ولي بازم هيچ كس نيست! حتي اگـه يه نفر صدام مي زد برمي گشتم

ولي نه به خاطره ها و گذشتـه ها! برگشتن

براي ساختن اميد ها و آينده ها! ولي حيف كه تـوي اين بازي بازنده بودم حيف !

حيف كه دستم بنده وگرنه مي اومدم موهاتـو مي كندم!

صداي رادمان بود از تـوي اتاقم با صداي بلند گفتم:

اومدم ديگـه! يكم صبر كن!

رفتم جلوي آينه و براي بار آخر به خـودم نگـاهي انداختم

چشم هاي سبز و موهاي طلايي مجعد! ابرو هاي نازك و

بيني سربالا! لب هاي قلوه اي كه روشون رژ صورتي ماتي زده بودم!

يه لباس شب مشكي آستين حلقه اي كه

سنگ دوزي شـده بود و تا روي زانوم بود هم پوشيده

بودم كه انداممو قشنگ تر نشون مي داد!

انقدر از خـودم تعريف كردم يادم رفت چيز هاي اصلي رو بگم!

من روشا فرهمند هستم تنها فرزند خـونواده! هجده سالمه

و سه روز پيش تـوي رشتـه ي مورد علاقه ام كه

مهندسي عمرانه تـوي دانشگـاه شيراز قبول شـدم و خيلي از

اين بابت خـوش حال بودم! واقعا مي خـواستم كه همونجا

درس بخـونم چون ! البتـه ما تـوي تـهران زندگي مي كنيم

بابام بنگـاه ماشين داره و از لحاظ مالي وضعش خيلي

خـوبه! مامانم دبير ادبياتـه…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان