دانلود رمان چشمان سرد  از رویا 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چشمان سرد pdf از رویا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان رویا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

یک دختر تنها!بی کس!پیله تنهاییش راخـودش تنیـده!پیله اش سنگیست!اماسنگ هم فروخـواهدریخت کـافیست که جویباری عاشقانه نرم ولطیف ازکنارش گذرکند!کجاست این جویبار؟
اومـینوازدهمچون اسمش طنین مـینوازدتادرگیرودار دنیا ازناملایماتش بگریزد!اوراخستـه کرده اند.لبخندراازاوگرفتـه برایش غم به ارمغان آورده اند>کجایی جویباربایـدتن اوراغسل دهی.خستـه درپی انتـهای زندگیش راه مـیرود!چندیست که کشتی شکستـه قلبش پهلونگرفتـه وتنهادردریای خروشان سرگردان است!
طنین اش رامـییشنوی؟نوای دردمـینوازد!

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان