دانلود رمان شالیزه از شهره وکیلی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان شالیزه pdf از شـهره وکیلی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شـهره وکیلی یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان شالیزه

شالیزه شرق دختر مردی است که کـارگردان سینماست ، مادر شالیزه به خاطر گندی که برادرش در خارج

بالا آورده مجبور شـده مدتی به نزد برادر او برود شالیزه با یکی از دوستانش خیلی صمـیمـی است .

لیوسا دختری است که با نامادری زندگی مـیکند.لیوسا از آن زن کینه به دل دارد زیرا از روزی که او وارد

زندگی آنان شـد مادرش طلاق گرفت و زندگی آنان دگرگون شـد .لیوسا با شالیزه به دلیل صمـیمـیت زیاد

متـهم به روابط غیر اخلاقـی مـیشوند ، و پدر شالیزه او را به مدرسه ایی دیگر مـیبرد و از شالیزه مـیخـواهد

لیوسا را فراموش کند ولی این کـار برای شالیزه غیر ممکن است او با تلاشـهای زیاد موفق مـیشود

که دوباره لیوسا را ببیند ولی…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شب عروسی من

قسمت اول رمان شالیزه

موهایش کوتاه است.چهره ای روشن دارد ، همچون صبح بهاری.طراوت از زیر پوست صورتی رنگش بیرون مـیزند.

چشم های سیاه و درشتش مثل خرگوشی شیطان و کنجکـاو به این طرف و آن طرف مـی دود.هوش شفافش را

مـیشود در صحن پیشانی خـوش ترکیبش دیـد.

اندامش باریک و موزون و قدش کمـی از بقـیه بلندتر است.در طول چند روزی که به این دبیرستان آمده بود ، با کسی

نجوشیـده است.به دلیل بلندی قدش نیمکت آخر مـی نشیند.گلپر پاشایی و نازلی هورمزد هم روی همان نیمکت مـی

نشینند ، طی روزهای گذشتـه هر دو سعی کردند با او گرم بگیرند اما او راه نمـی داد.همان روز اول بود که نازلی سر

صحبت را باز کرد:

-شالیزه!اسمت ادمو یاد شالیزارهای شمال مـی اندازه.چه سم قشنگی داری.قبال کدوم دبیرستان مـی رفتی؟

-گلچین.

-ا…دختر گلچین که حرف نداره!پس چرا آمدی اینجا؟

گلپر هم گفت:”من

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان