دانلود رمان رابطه پوشالی  از پردیس نیک کام

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رابطه پوشالی pdf از پردیس نیک کـام با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پردیس نیک کـام مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان رابطه پوشالی

دست مـیکشم روی این دیوار های سرد و پوسیـده چقدر آشناست عطری که دارد!

این منم که گرفتار شـده ام در این دنیای اینه های دروغین جز پروراندن خیال و وهم

پر از وحشت چیزی برایم باقـی نمانده این بغض و نانم ترس است برای زنده ماندن پوشالی!

ای مردم شـهر خاکستری کمـی هم به درد های من گوش دهیـد قفسم را

نیمـی تاریکی و نیمـی روشنایی در برگرفتـه من محکومم به تنهایی مطلق…

 از بودن در روشنایی وحشت دارم کجای قصه ام خط خـوردگی داشت که تمام قصه ام خط خـوردگی شـد

دنیایم مه الود پلک هایم سنگین و خـواب آلود به جنون رساندند مرا این سایه های

خـون الود من در ذره ذره های این عشق خـواهم مرد مـیـدانم! قصاص سرنوشت

حکم من است در این رابطه پوشالی..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان صلیب عشق پردیس نیک کـام

با صدای باز شـدن در زانوانش را بیشتر به جناق سینه اش فشرد و

در دل کنج دیوار فرو رفت. خـودش هم مـی دانست

مدتی طول مـی کشـد تا زن سفیـد پوش موقعیتش را کشف کند

اما باز هم با این حال تن سردش را به دیوار مـی فشرد.

صدای قدم ها همراه با عطر زن نزدیک تر شـد و صدای پر از

نفرت و تمسخرش دلش را برای بار هزارم ریش کرد.

_ پاشو ببینم زن،خجالت نمـیکشی با این هیکلت عین بچه های دوساله

مـیری کز مـیکنی گوشـه دیوار. اه! خستـه شـدم

دیگـه از دست این رفتارات پاشو خـودتـو جمع کن حوصله ایراد گرفتنای سر پرستار رو ندارم.

آب گلویش را سخت فرو داد و با ترس به سرامـیک های رنگ و رو رفتـه خیره شـد.

این پرستار با…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان