دانلود رمان از تو میگریزم  

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان از تـو مـیگریزم pdf از مهسا آرامش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

   نویسنده این رمان مهسا آرامش مـی باشـد

موضوع رمان:عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان

با خیانت ایرج به شریکش آریان پور راد پسر آریان پور…. صمـیم دختر ۱۸ ساله و

عزیز ایرج را مـی ربایـد تا ایرج را وادار به انجام تعهداتش کند صمـیم بعد از

تحمل یک هفتـه وحشتناک دراسارت راد واز دست دادن امتحان کنکوری که یک

سال برایش درس خـوانده با کمال تعجب متـوجه مـی شود که با اینکه پدر بدهی شریک را

پرداختـه ولی باز هم حاضر به بردن او به خانه نیست چرا که معتقد است

که آبروی ریختـه شـده بر اثر این آدم ربایی تنها با ازدواج صمـیم و راد قابل جبران//

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان