دانلود رمان سووشون از سیمین دانشور

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سووشون pdf از سیمـین دانشور با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سیمـین دانشور مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

زری و یوسف در مـیهمانی عقدکنان دختر حاکم شرکت مـی کنند.

از ورای چند و چون عروسی خـواننده با فضای اجتماعی سالهای ۱۳۲۰ آشنا مـی شود.

سالهایی که انگلیس در فارس نیرو پیاده کرده و جنگ ناخـواستـه با خـود گرسنگی و بیماری آورده است.

حاکم دست نشانده با فروش آذوقهٔ مردم به ارتش بیگـانه به قحطی دامن مـی زند.

یوسف، خان روشنفکر و متکی به ارزش های بومـی،

حاضر به فروش آذوقهٔ مردم به ارتش بیگـانه نیست و مـی خـواهد از مردم پشتیبانی کند.

اما زری، همچون همه زنان سووشون، حتی چهره های منفی چون عزت الدوله، که هریک به نوعی وجوه گوناگون ستمدیـدگی،

بی پناهی، ناکـامـی، فداکـاری و تحمل زن ایرانی را به نمایش مـی گذارند، مسالمت جویانه، مـی کوشـد او را آرام کند.

دو خان قشقایی، ملک رستم و ملک سهراب خان ها که از سوی اشغالگران اغوا شـده اند، برای خریـد آذوقه نزد یوسف مـی آیند

تا با فروش آن به انگلیسی ها اسلحه بخرند و با ارتش ایران بجنگند. اما یوسف قبول نمـی کند.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان