دانلود رمان کوه شیشه ای از مریم جعفری لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کوه شیشـه ای pdf از مریم جعفری لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان کوه شیشـه ای

داستان یه دختر به اسم پریا که عاشق پسره همسایشون بوده اما چون از احساس

واقعی اون خبر نداشتـه با یه پسری به اسم بهرام که تـو خارج زندگی مـیکنه ازدواج

مـیکنه ومـیره خارج اما اونجا متـوجه مـیشـه که بهرام مشکل روانی داره !به کمک

یه دکتر روانشناس ایرانی طلاق مـیگیره و بر مـیگرده ایران و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تک سوار عشق

قسمت اول رمان کوه شیشـه ای

نفسم به شماره افتاده بود ولی به هر ترتیب از پله ها باال مـی رفتم سنگینی هیکلم را روي نرده هاي چوبی کنار پلکـان

انداختم انگـار هزار کیلو شـده بودم که پاهایم آنطور به دنبالم کشیـده مـی شـد از همان جا به باالي پله هاي مارپیچ نگـاه

کردم همه چیز در تاریکی وهم آوري گم شـده بود صداي نفس هاي سطحی خـودم را به وضوح مـی شنیـدم سرم

دوران داشت و

کف پاهایم زق زق مـی کرد دلم مـی خـواست حرفی بزنم ولی تـوانی در صدایم نبود سر پیچ بعدي مردي که سراپا

سفیـد پوشیـده

بود ایستاده و نگـاهم مـی کرد دستـهایش را با آرامش در جیبهاي شلوارش فرو برده و چنان آراستـه به نظر مـی رسیـد

که انگـار به

مهمانی دعوت داشت سپس احساس بی وزنی مـی کردم یکبار دیگر او را از نظر گذراندم خـودش بود!وحشت و

هراس تمام

وجودم را در بر گرفت چنان آرامشی در نگـاهش بود که براي لحظاتی دچار تردیـد شـدم چیزي گفت که قدم نزدیک

تر شود که قواي من درهم شکست و سقوط کردم وقتی چشم باز کردم،آفتاب بی رمق زمستانی کف اتاق پهن

شـده بود نفس راحتی کشیـدم و آب دهانم را فرو دادم پتـو را کنار زدم و در جا …..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان