دانلود رمان بی پناهم پناهم بده 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی پناهم پناهم بده pdf نامعلوم با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نامعلوم مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه و احساسی

خلاصه رمان:

بااحساس گرمای یک دست چشامو بازکردم.

خانم جان خـوبی؟پاشواین آب قندوبخـور.مستخدم دکتربودکه بانگرانی نگـاهم مـیکرد.حواسم تازه داشت برمـیگشت.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان