دانلود رمان بزار حس کنم با منی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بزار حس کنم با منی pdf از فری بانو با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

در با شتاب باز شـد و پرستار هراسان خـودشو پرت کرد تـو…در حالی که نفس نفس مـیزد،بریـده بریـده گفت:
-آقای…آقای..دکتر…خانمتـون…
دیگـه منتظر ادامه حرفش نشـدم….خـودکـارو پرت کردم روی مـیز و بدون تـوجه به پرستار بخش،از اتاق زدم بیرون…
با سرعت زیاد خـودمو به اتاقش رسوندم و درو باز کردم…چندتا دکتر و پرستار بالای سرش بودن…
از بینشون رد شـدم و به چهره ی رنگ پریـده ی شریک زندگیم که حالا مثل یه تکه گوشت روی تخت افتاده بود نگـاه کردم…دلم فشرده شـد…
نگـاهی به دکتر کـامران کردم…سرشو به علامت تاسف تکـان داد و به همراه بقـیه ی دکترها و پرستارا رفت بیرون…من موندم و صدف…
آهستـه نشستم کنارش و دست ظریف و کوچکشو تـوی دستم گرفتم…
-صدفم؟؟؟؟
آروم چشماشو باز کرد و بهم زل زد…
خیلی دوست داشتم باهاش حرف بزنم ولی هیچ کلمه ای از گلوم خارج نمـیشـد…بغض کردم و دستشو بوسیـدم…
با دستایی لرزون ماسک اکسیژن رو از روی دهنش برداشت…به نظرم اومد مـیخـواد چیزی بگـه..
صورتمو به صورتش نزدیک تر کردم
-چیزی مـیخـوای بگی خانمم؟؟؟؟الهی من فدای اون چشمای عسلیت شم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان