دانلود رمان غرورمو شکستی  از شیوا 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان غرورمو شکستی pdf از شیوا با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شیوا مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 اشکـامو پاک مـیکنم اما باز با سمجی باز روی صورتم جاری مـیشن _ باشـه… قبول….لبخند مـیزنه و چقدر من بدبختم _آیه؟؟؟ مطمئنی مـیتـونی از آیه مراقبت کنی؟؟؟اوهوم

مـیتـونم … ولی بعیـد مـیتـونم که بتـونم هووی کسی بشم .سختـه … قورت دادن بغضمو مـیگم…اما من آیم . از پسش برمـیام. و چقدر خـوبه که درکم مـیکنه…کـاش این اتفاق نمـی افتاد کـاش مـیتـونستم زمان رو به

عقب برگردونم کـاش و بهش نمـیگفتم دوستش دارم.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان