دانلود رمان هوس شبانه از سارا_ص لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هوس شبانه pdf از سارا_ص لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا_ص مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان هوس شبانه

درمورد زندگی دختری به اسم رزا هست که تـوی یه بار شبانه کـار مـیکنه و بامردای مختلفی سروکـازداره

رزا از مردای خشن خـوشش مـیاد یه شب بطور اتفتقـی با مردی اشنا مـیشـه که باتمام مردای

ک مـیشناختـه متفاوت بوده امااون مرد هدفی خاصی برای نزدیک شـدن به رزا داره

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان انتقام از هوس تـو

قسمت اول رمان هوس شبانه

درحالی که کیفش راروی پیشخـوان بار مـی گذاشت چندتارموی سیاه وبی پروا روی پیشانیش افتاد

یه ابجوی برام بیار این روگفت وباصدای خش داری ادامه داد

یکم عجله کن دختر من تمام روزو وقت ندارم

همـیشـه درکمـین مردای بدرفتاربودم یک نگـاه ومن فهمـیـدم که این مردتاچه اندازه ویران کنندست پرسیـدم:

بطری یالیوان؟

سیگـاری روشن کردوبه من نگـاه کرد چشمای ابیش تاجلوی بلوزم پایین اومدپرازگناه شـد – بطری

یک بطری هنری ازفریز بیرون اوردم درشوبازکردم وروی پیشخـوان بطرفش گرفتم سی دلاروچهل سنت

 

بایکی ازدستاش بطریو چنگ زد وبطرف لبهاش بردودرحالی که چندکـام طولانی ازبطری مـیگرفت چشم هایش به من

خیره بودند

وقتی بطری روپایین اورد چندتاحباب های ابجوبلندشـدندوچندقطره ابجوروی لب پایینیش رولیسیـد

مـیتـونستم حسشوپشت زانوهام حس کنم کیف پولشوبیرون اورد یه اسکناس پنجاه دلاری به من داد

بقـیه پولشو بین دستاش گذاشتم واجازه دادم سرانگشتام کف دست گرمشولمس کنن لرزشی مورمورکنان نبض مچ دستم

رابه تپش انداخت اجازه دادم نگـاهم ازبازوهای بزرگ وس ی ن ه های عضلانی تاشانه های پهنش بالابیایـد

هرکس من رو مـیشناخت مـیـدونست وقتی پای مردهاوسط مـیاد قوانین واستانداردهای خیلی کمـی دارم

ازمردهای بزرگ و بدخـوشم مـی اومدفقط مردهایی باذهن کثیفوترجیح مـیـدادم….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان