دانلود رمان گوتن از حدیث عیدانی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گوتن pdf از حدیث عیـدانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان حدیث عیـدانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/پلیسی/جنایی

خلاصه رمان گوتن

زن عجیب است. زن از همان بدو ورودش به جهانِ مادر باردارش عشق مـی مکد و

به دنبالش تا ابد روانه است؛ حتی در آغـ*ـوش قبری که سال هاست تن ظریفش را دربرگرفتـه.

زن عجیب است. مانند گم شـده ای در صحرا به دنبال ذره ای (عشق) مـی دود و

نوحه سرایی مـی کند. افسوس که سراب های پیش رویش بسیار شبیه

حقـیقت اند و امان از روزی که او در دامشان فرو رود.

گوتِن روایت زنی است رنج کشیـده و ناکـام که چندباری در دام سراب های عاشقانه

فرو رفتـه و همچنان با آخرین تـوان سعی در رسیـدن به حقـیقت دارد چرا که تنها امـیـدش

آب حیات زندگـانی؛ یعنی همان عشق حقـیقـی است.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان هیچکس من

قسمت اول رمان گوتن

همراه با دو دوست گرمابه و گلستانم کنار دکهی سر خیابون

بودیم صدای جیغودادمون از شـدت خـوشحالی گوش

فلک رو کر کرده بود. نیلوفر دانشگـاه ارومـیه سپیـده دانشگـاه

تـهران و من شیراز قبول شـده بودم. اگـه بگم داشتیم بال

درمـیاوردیم اغراق نکردم هر چند سپیـده حال خـوبش از ما

صد چندان بیشتر بود و دیگـه نیازی نداشت که دوری از

خانواده رو تحمل کنه. روی پاهام بند نبودم فقط مـیخـواستم

هرچه زودتر مادر همـیشـه حمایتگر و مهربونم رو تـوی

اون حال قشنگ و خـوب سهیم کنم. بعد از کلی بغـ*ـل و ماچ و

بـ..وسـ..ـه عجلهکنان از بچهها جدا شـدم و دویـدم

سمت خـونه. نگـاه متعجب عابرین باعث نشـد که ثانیه ای تـوی

دویـدنم تعلل ایجاد بشـه مثل دختر بچهای شـدهبودم

که بعد از کلی گریه و خـواهش و تمنا به اون خرس پشمالو و

نرم سفیـد رنگش رسیـده و من چقدر شکرگزار این حال

و هوا بودم.

با….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان