دانلود رمان آغوش تو  از زهرا فاطمی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آغوش تـو pdf از زهرا فاطمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا فاطمـی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان آغوش تـو

فاطی دختری که زمونه برخلاف رویاهاش مـی چرخه و چرخِ فلک

دودمانش رو به بادِ تباهی مـی سپره

دل به آشوب عشقـی مـیـده که پایان راهش چیزی جز نابودی و

بیزاری از عشق نیست و غوطه ور در اعتماد به عشقِ نوجوانی،

در یک لحظه دنیای زندگیش زیر و رو مـیشـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان آغوش تـو

مامان نمـی تـونم ب خدا

نمـی تـونم و کوفت خجالت بکشـه موقع شوهرتـه ی کله پاچه بلد نیست بار بزاره

کله پاااچه عامو سختـه خب

فاطمه با من کل کل نکن حوصله ات رو ندارم حاال بابات مـیاد غر مـیزنه سرم ک چرا شام نداریم

با اون شوهر بداخالقت

چپ چپ نگـام کرد

چیه خب راست مـیگم

پاشو برو خـونه الهام

همـینجور ی ریز ور ور ور مـیکنی، خدا ب داد شوهرت برسه

دلت خـوشـه ها مادر من شوهر کجا بود تا این خـوشکل موشکل ها هستن کسی ب من نگـاه مـیکنه

باز شروع کرد پاشو برو حوصله ی آه و ناله ات رو ندارم

خب چی مـیشـد من ی کم از خـوشگلی شما رو ب ارث مـیبردم همه اشو دادین ب فریـد نامردی نیست پسرتـون

خـوشگله دخترتـون زشتـه اصال چرا من پسر نشـدم اون دختر

استغفراهلل این دختر باز تـو کـار خدا فضولی کرد پاشو برو ک حوصله ات رو ندارم پاشو تا کفریم نکردی

خـوشحال از این پیروزی بزرگ دست هامو شستم و دویـدم سمت راه پله

کجا رم کردی تـو مـیخـوای بری از در برو زشتـه اینقدر از رو پشت بوم مـیری تـو خـونه مردم

ی بوس ب همراه ی رقص منحصر ب فردمو نثارش کردم بعد در حالی ک هنوز خفت مـیکردم..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان