دانلود رمان بی محابا از Fatemeh.destroyer 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بی محابا pdf از Fatemeh.destroyer با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان Fatemeh.destroyer مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/جنایی/معمایی

     خلاصه رمان بی محابا

رها دکتر سرخـوش و بی‌پرواییه که بر حسب اتفاق زندگی یه آدم خطرناک و نجات مـیـده و

برای زنده نگـه داشتن احساسش‌، دنیا رو تـوی خطر وجود یه مرد بد مـی‌اندازه و تاوان این خطا رو

با ویران شـدن زندگی خـودش و خیلیای دیگـه پس مـیـده…

از زندگی سادهٔ خـودش دست مـی‌کشـه و وارد بازی خطرناکی مـیشـه که

نمـی‌تـونه پایانش و با روشنایی تضمـین کنه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان از جنون تا خیانت

دانلود رمان هستی من

دانلود رمان شاه مهره

قسمت اول رمان بی محابا

خانم مهرپرور؟

با شنیـدن صدایی که تـوی گوشم پیچیـد، به خـودم اومدم و تکونی به پلک‌های خستـه‌م دادم.

– بدجور تـوی افکـارت غرق شـدی.

سر بلند کردم و بعد از لبخند سردی که تحویلش دادم به حرف اومدم: به‌هرحال تـو نمـی‌تـونی من و نجات بدی.

جا خـوردن رو برای چند ثانیه تـوی چشم‌هاش دیـدم اما خیلی زود به خـودش اومد و

با زدن لبخندی که بایـد دوستانه به نظر مـی‌رسیـد گرهٔ بین ابروهاش و باز کرد.

– اگـه واقعاً این فکر و مـی‌کنی، چرا نوبت گرفتی؟

شونه‌ای بالا انداختم و با بی‌پروایی کوسن نرم روی کـاناپه رو تـوی بغلم جا کردم.

– نیومدم کمکم کنی، اومدم به حرف‌هام گوش کنی.

نگـاهش رو با حالتی متعجب به چشم‌هام دوخت که هیچ اثری از زندگی نداشتن.

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان