دانلود رمان هنگامه از فهیمه رحیمی 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان هنگـامه pdf از فهیمه رحیمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فهیمه رحیمـی مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه

خلاصه رمان هنگـامه

کـار بایـد از روی دلسوزی انجام بگیرد و خـودنمایی و خـودپسندی در ان نباشـد.

حقـیقت این است که تـو بایـد بکوشی تا همسرت را نجات بدهی و او را به فعالیت

گذشتـه بازگردانی.هنگـامه!تـو در خیلی امور لیاقت خـود را ازموده و آن را بکـار

انداختـه ای اینبار هم مثل گذشتـه خـودت مرکز دایره هستی و این تـو هستی

که بایـد دیگران را بگرد خـود بگردانی!من تـو را زنی فرونت با استقلال و رای و

فکر مـیشناسم که بخاطر صفای روحی که در وجودت هست درد را شناختـه و

با نرم دلی فوق العاده ات در رفع و التیام آنها کوشیـده ای…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پاییز را فراموش کن فهیمه رحیمـی

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان