دانلود رمان بامداد خمار  از فتانه حاج سید جوادی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بامداد خمار pdf از فتانه حاج سیـد جوادی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فتانه حاج سیـد جوادی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

مـگر از روی نعش من رد بشوی
– این طور حرف نزنیـد مامان، خیلی سبک است. از شما بعیـد است. شما که مـی دانیـد من تصمـیم خـودم را گرفتـه ام و زن او مـی شوم.
– پدرت ناراضی است سودابه. خیلی از دستت ناراحت است.
– آخر چرا؟ من که نمـی فهمم. خیلی عجیب است ها! یک دختر تحصیلکرده به سن و سال من هنوز نمـی تـواند برای زندگی خـودش تصمـیم بگیرد؟ نبایـد خـودش مرد زندگی خمدش را انتخاب کند؟
– چرا، مـی تـواند. یک دختر تحصیلکرده امروزی مـی تـواند خـودش انتخاب کند. بایـد خـودش انتخاب کند.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان