دانلود رمان پلاک پنهان  از فاطمه امیری 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پلاک پنهان pdf از فاطمه امـیری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه امـیری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

سمانه در حالی که کتاب هایش را در کیفش مـی گذاشت، سر بلند کرد و چشم غره ای به صغرا رفت:  صغرا یکم صبر کن ،مـیبینی دارم وسایلمو جمع مـیکنم بخدا گشنمه بریم دیگـه تا برسیم خـونه عزیز طول مـیکشـه سمانه کیفش را برداشت و چادرش را روی سرش مرتب کرد و به سمت در رفت:

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان